10-27 იანვარს შემოსავლების სამსახურის მოძრავი სერვისცენტრი გადასახადის გადამხდელებს 16 რეგიონში მოემსახურება
ამობეჭდვა · 10 / 01 / 2023 13:33
10-27 იანვარს შემოსავლების სამსახურის მოძრავი სერვისცენტრი გადასახადის გადამხდელებს 16 რეგიონში მოემსახურება

 

10-27 იანვარს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მოძრავი სერვისცენტრი – RS CAR გადასახადის გადამხდელებს 16 ლოკაციაზე, იმ რეგიონებში მოემსახურება, სადაც შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრები არ არის განთავსებული.

„RS CAR (მიკროავტობუსი) აღჭურვილია შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრებში არსებული ტექნიკური საშუალებებით. შესაბამისად, გადასახადების გადამხდელებს შესაძლებლობა აქვთ, მათთვის ხელსაყრელ დროსა და სივრცეში, დასახლებული პუნქტიდან გაუსვლელად, დროულად მიიღონ სასურველი მომსახურება. კერძოდ: კონსულტაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსისა და შესაბამისი ნორმატიული აქტების გამოყენებასთან დაკავშირებით, შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული გვერდის სარგებლობის მიზნით, ავტორიზაციის შემდგომ განცხადებების მიღება და რეაგირება, მიკრო/მცირე ბიზნესისა და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება/გაუქმება. ასევე, მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭება/შეჩერება/შეწყვეტის განცხადებების მიღება. აგრეთვე, შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი ცნობების გაცემა (საგადასახადო დავალიანების, გადამხდელის რეგისტრაციის, დღგ-ის რეგისტრაციის, შემოსავლების შესახებ და სხვა) და ა.შ“, – აღნიშნულია ინფორმაციაში.

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური კონკრეტული ქალაქების ჩამონათვალს, სადაც RS CAR გადასახადის გადამხდელებს მოემსახურება, მისამართებისა და სამუშაო საათების მიხედვით ავრცელებს.