საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე 11 საკითხი განიხილეს
ამობეჭდვა · 22 / 06 / 2018 21:18
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე 11 საკითხი განიხილეს

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე მთავრობის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი „შემოსავლების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განიხილეს. კანონპროექტის შემუშავების მიზეზს - შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვის დამატებითი ღონისძიებების განსაზღვრის აუცილებლობა წარმოადგენს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის, გიორგი კაკაურიძის განმარტებით, კანონპროექტის მიზანია აღნიშნული უწყების თანამშრომელთა მოტივაციის ამაღლება და ცალკეულ თანამშრომელთა სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა.

კომიტეტის სხდომაზე რამდენიმე კანონპროექტი განიხილეს, რომლებშიც საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად ცვლილებები განხორციელდა, მათ შორის, „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ორგანული კანონის პროექტი. კომიტეტის თავმჯდომარის, ირაკლი კოვზანაძის განმარტებით, საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციიდან გამომდინარე, სახელმწიფო ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებს პარლამენტი ირჩევს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. აგრეთვე, კონსტიტუციით, იმპიჩმენტის საკითხები რეგულირდება 48-ე მუხლით. შესაბამისად ცვლილების საჭიროება წარმოიშვა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტში, რომელიც მიმართვას აკეთებდა საქართველოს კონსტიტუციის 64-ე მუხლზე.

კონსტიტიციასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად შემუშავდა ასევე „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. კონსტიტუციიდან გამომდინარე ცვლილების თანახმად, გენერალურ აუდიტორს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგინებით, 5 წლის ვადით, სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი, ნაცვლად დღეს მოქმედი სიითი შემადგენლობისა. კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოდის აგრეთვე კანონის ის ნორმა, რომელიც გენერალური აუდიტორის თანამდებობიდან გადაყენებას ეხება.

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში“ საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად შედის ცვლილება, რომელის თანახმად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს აგრეთვე სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილებებსა და დამატებებს საქართველოს პარლამენტი იღებს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. შესაბამისად ანალოგიური ცვლილებების განხორციელების საჭიროება დადგა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსშიც.

დღევანდელ სხდომაზე განიხილეს, ასევე, საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის მოყვანის მიზნით შემუშავებული ორგანული კანონის პროექტები: „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „რეფერენდუმის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა დღესვე მოისმინა „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში“.

როგორც გენერალურმა აუდიტორმა, ირაკლი მექვაბიშვილმა აღნიშნა, „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გასულ წელს სხვადასხვა სექტორში 84 აუდიტი ჩაატარა, რომლებმაც ნაერთი ბიუჯეტის 81%, 9,5 მილიარდი ლარი მოიცვა. მისი თქმით, მიმდინარე წელს, აუდიტების რაოდენობა 21%-ით გაიზრდება, ბოლო ბიუჯეტის დაფარვის მაჩვენებელი - 5%-ით. გარდა ამისა, როგორც გენერალურმა აუდიტორმა აღნიშნა, უწყებამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში 1500-მდე რეკომენდაცია გასცა.

„გაიზარდა მაღალი ზემოქმედების მქონე რეკომენდაციებზე რეაგირება, ეს არის პარლამენტთან ერთობლივი მუშაობის შედეგი, როდესაც ჩვენ სისტემატური ხასიათი მივეცით ჩვენი დასკვნების, განსაკუთრებით, ეფექტიანობის ნაწილში, რეკომდენდაციების განხილვას საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან არსებულ სამუშაო ჯგუფში“, - განაცხადა მან.

დღესვე კომიტეტმა განიხილა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კანონპროექტი. როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, გიორგი კაკაურიძემ აღნიშნა, კანონპროექტის მიღება განპირობებულია 1 და 2 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევიდან ამოღებისა და შესაბამისად, მეწარმე სუბიექტის მიერ მომხმარებელთან ნაღდი ფორმით ანგარიშსწორების პროცესში თანხის დამრგვალების სისტემის დანერგვის და ნაღდი ანგარიშსწორების ერთი თეთრის სიზუსტით განხორციელების პრინციპის გაუქმების აუცილებლობით. „ ჩვენი მიზანია საერთაშორისო პრაქტიკისა და გამოცდილების გათვალისწინებით, მომხმარებელთა და მეწარმე სუბიექტთა ინტერესთა ბალანსის დაურღვევლად, ნაღდი ფორმით ანგარიშსწორების პროცესში თანხის დამრგვალების სისტემის დანერგვა და ნაღდი ანგარიშსწორების ერთი თეთრის სიზუსტით განხორციელების პრინციპის გაუქმება“, - განაცხადა მინისტრის მოადგილემ.

დღესვე დეპუტატებმა განიხილეს მთავრობის მიერ რატიფიცირებისთვის წარმოდგენილი „საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის (საქართველო - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალი - A) და „საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის (საქართველო - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალი - B) ფინანსურ ხელშეკრულებაში N2 ცვლილების შეტანის შესახებ.

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა ასევე განიხილა საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის

...

ტეგები