ქუთაისში „ლიაიას ბორდელი" კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეიყვანეს
ამობეჭდვა · 24 / 08 / 2018 13:57
ქუთაისში „ლიაიას ბორდელი" კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეიყვანეს

ქუთაისში ე.წ. ლიაიას ბორდელი კულტურულ ძეგლად აღიარეს. აღნიშნული შენობა კოს­ტა­ვას ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რეობს და მასში ფუნქციონირებს სას­ტუმ­რო, რო­მელ­საც "ლი­ა­ი­ას ბორ­დე­ლად" იც­ნო­ბენ.

სას­ტუმ­როს მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მცხოვ­რებ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც "ლი­ა­ი­ას ბორ­დე­ლის" და­ხურ­ვას ითხოვ­დნენ, მისი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის ნუს­ხა­ში შეყ­ვა­ნას ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბი­ან. სას­ტუმ­რო "ლი­ა­ში" კი მე­ზობ­ლე­ბის პრო­ტესტს არ იზი­ა­რე­ბენ და აცხა­დე­ბენ, რომ ტყუ­ლია ბრალ­დე­ბე­ბი, თით­ქოს სას­ტუმ­რო­ში ბორ­დე­ლი ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ქუ­თა­ის­ში კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის ძეგ­თა ნუს­ხა­ში სულ 217 შე­ნო­ბაა შე­სუ­ლი. მათ მე­სა­კუთ­რე­ებს, ქუ­თა­ი­სის მე­რი­ის კულ­ტუ­რის სამ­სა­ხურ­მა წე­რი­ლო­ბი­თი გაფრ­თხი­ლე­ბა და­უ­რი­გა, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც მემ­კვიდ­რე­ო­ბის ძეგლ­თა ნუს­ხა­ში შე­სულ შე­ნო­ბა­ზე რა­ი­მე სა­ხის რე­კონ­სტრუქ­ცი­ის (მი­შე­ნე­ბა, დე­მო­ტა­ჟი და სხვა) გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა.

წყარო: ambebi.ge

ტეგები