დღეიდან ერთჯერადი პარკების მოხმარება იკრძალება
ამობეჭდვა · 01 / 10 / 2018 09:59
დღეიდან ერთჯერადი პარკების მოხმარება იკრძალება

საქართველოს მთავრობამ, მწვანე ეკონომიკისა და გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ფარგლებში, მიიღო რეგულაციები, რომლებიც 2018 წლის პირველი ოქტომბრიდან ამოქმედდება და ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ერთჯერადი პარკების ხმარებიდან მაქსიმალურად ამოღებას.

რეგულაგულაციის თანახმად, იკრძალება და დასჯადი ხდება პოლიეთილენის პარკების წარმოება და რეალიზაცია. თავდაპირველად აკრძალვა 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკებზე გავრცელდება. რეგულირების წესის დარღვევა გამოიწვევს მეწარმე სუბიექტის დაჯარიმებას 500 ლარით. განმეორებით ჩადენილი ქმედების შემთხვევაში მეწარმე სუბიექტი დაჯარიმდება 1 000 ლარით და შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით.

ტეგები