მარიხუანას მოხმარება მკაცრ სამართლებრივ ჩარჩოებში მოექცა
ამობეჭდვა · 30 / 11 / 2018 18:33
მარიხუანას მოხმარება მკაცრ სამართლებრივ ჩარჩოებში მოექცა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი - მარიხუანას მოხმარების მავნე ზეგავლენისგან საზოგადოების დასაცავად, საქართველოს პარლამენტმა დღეს მესამე მოსმენით დაამტკიცა.

ახალი კანონის მიხედვით, მარიხუანას მოხმარება მკაცრ სამართლებრივ ჩარჩოებში მოექცა, კერძოდ:

• იკრძალება მარიხუანას მოხმარება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში,
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სკოლების და საგანმანათლებლო დაწესებულებების
მიმდებარე ტერიტორიაზე;

• ნარკოტიკების მოხმარების მავნე ზეგავლენისგან მოზარდების დასაცავად,
მარიხუანას მოხმარება იკრძალება 21 წლამდე ასაკის პირებისთვის;

• ამასთან, 21 წლამდე პირის დაყოლიება ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე
სისხლის სამართლის დანაშაულია;

• მარიხუანას მოხმარება აკრძალულია სამსახურებრივი მოვალეობის
შესრულებისას, როგორც საჯარო მოხელეებისთვის, ისე, კერძო სექტორში მომუშავე
პირებისთვის;

• მარიხუანას მოხმარებისთვის ახალი კანონი ითვალისწინებს სამოქალაქო
უფლებების, მათ შორის, გარკვეული პროფესიის ადამიანებისთვის პროფესიული
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას;

• გაიზარდა სანქცია ნარკოტიკული საშუალების, მათ შორის, მარიხუანას
მოხმარების პოპულარიზაციის ან რეკლამირებისთვის;

• სისხლის სამართლის წესით დაისჯება სატრანსპორტო საშუალებების მართვა
ნებისმიერი ნარკოტიკული საშუალების, მათ შორის, მარიხუანას კლინიკური
ზემოქმედების ქვეშ.

კანონპროექტით არ შეცვლილა მარიხუანას ფლობის და გასაღების მიმართ არსებული რეგულაცია.

ტეგები