თბილისის მერიის პროექტი „ჩემი ადვოკატი“ მედიაციის მიმართულებით მუშაობას იწყებს
ამობეჭდვა · 26 / 10 / 2019 18:28
თბილისის მერიის პროექტი „ჩემი ადვოკატი“ მედიაციის  მიმართულებით მუშაობას იწყებს

თბილისის მერიის ა(ა)იპ „ჩემი ადვოკატის“ ტრენერ-ადვოკატებმა, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)
ხელშეწყობით, ოთხდღიანი ტრენინგი - „წარმომადგენლობა მედიაციის პროცესში“ გაიარეს.

პროექტი „მედიაცია და არბიტრაჟი - დავების ეფექტიანი გადაწყვეტა“ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივაა და მიზნად ისახავს დავებში მედიაციისა და არბიტრაჟის გამოყენების ხელშეწყობას. მედიაცია არის დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდი, რომელიც, მედიატორის დახმარებით, დავების მოლაპარაკების გზით გადაწყვეტას გულისხმობს. მედიატორი მხარეებს  პრობლემის  აღმოჩენაში, სტრატეგიის შემუშავებაში, მოლაპარაკების წარმართვასა და მათთვის მისაღები შედეგის მიღწევაში ეხმარება. მოქალაქე სწრაფად, დაბალი ფინანსური დანახარჯით თავად აგვარებს წარმოშობილ დავას. მედიაციის პროცესი ხელს შეუწყობს სასამართლოს განტვირთვასა და მართლმსაჯულების ეფექტურ განხორციელებას.

კანონი მედიაციის შესახებ საქართველოს პარლამენტმა 27 სექტემბერს მიიღო. მედიაციის, როგორც დავის გადაჭრის ალტერნატიული მეთოდი ამ დრომდე ნაკლებად გამოიყენებოდა, ხოლო პრაქტიკის განსავითარებლად მნიშვნელოვანია კერძო პრეცედენტების შექმნაც, რაც მედიაციასთან დაკავშირებით ცნობიერების, ნდობის და პოპულარიზაციის მიმართულებით პოზიტიურ როლს შეასრულებს. ა(ა)იპ „ჩემი ადვოკატი“ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მედიაციის განვითარებას რაც ქვეყანაში მართლმსაჯულების განხორციელების ეფექტურობას გაზრდის.

ორგანიზაცია „ჩემი ადვოკატი“ ყოველწლიურად დაახლოებით 20 000 მოქალაქეს უწევს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით უფასო იურიდიულ დახმარებას, ხოლო 2020 წლიდან მოსახლეობას დავების მედიაციის მეშვეობით გადაწყვეტასაც შესთავაზებს.

ტეგები