18 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი
ამობეჭდვა · 17 / 11 / 2019 23:30
18 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

კურო

 

ცვლი­ლე­ბებს შე­ე­გუ­ეთ და გა­ი­თა­ვი­სეთ. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ ურ­თი­ერ­თო­ბას მშობ­ლებ­თან, მე­გობ­რებ­თან. აღად­გი­ნეთ მი­ვი­წყე­ბუ­ლი კავ­ში­რე­ბი.

 

ტყუ­პი

 

მო­ი­შო­რეთ შავ­ბნე­ლი აზ­რე­ბი და დატ­კბით ცხოვ­რე­ბით. სა­ღა­მოს მე­გობ­რებს შინ უმას­პინ­ძლეთ, მაგ­რამ სიფრ­თხი­ლეს ნუ და­ი­ვი­წყებთ.

 

კირჩხი­ბი

 

სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად მო­აგ­ვა­რეთ პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბაც. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა ადა­მი­ან­მა შე­იძ­ლე­ბა იმე­დი გა­გიც­რუ­ოთ.

 

ლომი

 

იყა­ვით ზო­მი­ე­რად თვითკრი­ტი­კუ­ლი და გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­გან ზედ­მეტ ყუ­რა­დღე­ბას ნუ ითხოვთ. მო­ე­რი­დეთ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გარ­ჩე­ვას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან.

 

ქალ­წუ­ლი

 

ნუ გა­ჯი­უტ­დე­ბით, რაც არ გა­მოგ­დით უნდა შე­ეშ­ვათ. დრო ყვე­ლა­ფერს თა­ვის ად­გილს მი­უ­ჩენს. და­ი­ვი­წყეთ ის, ვის­თვი­საც სუ­ლერ­თი ხართ.

 

სას­წო­რი

 

მო­სა­ლოდ­ნე­ლია შე­ფერ­ხე­ბა და წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბე­ბი. ვალი (გარ­თო­ბის­თვის) უკი­დუ­რეს შემ­თხვე­ვა­ში აი­ღეთ. სა­ღა­მო მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ.

 

მო­რი­ე­ლი

 

მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ ელექტრო­ნივ­თებ­თან. სა­ღა­მო მშვიდ გა­რე­მო­ში გა­ა­ტა­რეთ.

 

მშვილ­დო­სა­ნი

 

მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის ფლან­გვას. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ მგზავ­რო­ბი­სას. მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. ნუ გა­ამ­წვა­ვებთ ძველ კონ­ფლიქტს.

 

თხის რქა

 

ნუ გა­და­ვარ­დე­ბით ილუ­ზი­ებ­ში, ნუ ენ­დო­ბით ტყუ­ილ და­პი­რე­ბებს. ნუ შე­ი­ძენთ ტექ­ნი­კას, მე­ო­რად ნივ­თებს. ზო­გი­ერ­თი დი­ე­ტის და­წყე­ბას გა­და­წყვეტს.

 

მერ­წყუ­ლი

 

მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ მშვიდ გა­რე­მო­ში. იყა­ვით ეკო­ნო­მი­უ­რი და მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი სურ­ვი­ლებ­ში. ნუ ითხოვთ ზედ­მეტ ყუ­რა­დღე­ბას გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­გან.

 

თევ­ზე­ბი

 

მო­ე­რი­დეთ ხალ­ხმრა­ვალ ად­გი­ლებს, ნუ გა­ი­ჩენთ ახალ მე­გობ­რებს, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ფან­ტა­ზია და ფი­ლო­სო­ფი­უ­რო­ბა.