TAG "თელასი"
გეგმიურ-პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარების გამო, 30 მაისს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
თბილისის ნაწილს ხვალ ელექტრომომარაგება შეეზღუდება
24 აპრილს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
18 აპრილს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
12 აპრილს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
10 აპრილს თბილისის ნაწილს ელექტროენერგია შეეზღუდება
3 აპრილს თბილისის ნაწილს ელექტრომომარაგება დროებით შეეზღუდება
გეგმიურ-პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარების გამო 28 მარტს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
5 მარტს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
27 თებერვალს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გადაუდებელი სამუშაოების გამო 15 თებერვალს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარების გამო 11 თებერვალს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...