TAG " სხდომა"
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“, კანონპროექტთა პაკეტზე იმსჯელეს
პარლამენტის ბიუროს სხდომა გაიმართა
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა გაიმართა
პარლამენტის პლენარული სხდომა
რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის გასვლითი სხდომა გაიმართა
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა გაიმართა
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა გაიმართა
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა გაიმართა
ბორჯომის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 9 მარტს ჩაინიშნა
პარლამენტის ბიუროს სხდომა გაიმართა
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა გაიმართა
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა გაიმართა
1 2 3 4 5 6 7 8 9